Yoga-Sutra – Nederlands

saha nāvavatu

saha nāvavatu / saha nau bhunaktu / saha vīryaṃ karavāvahai / tejasvi nāvadhītamsatu mā vidviṣāvahai / om śāntiśśāntiśśāntiḥ //

[naar de Franse vertaling van Simone Moors]
Moge het (het onderwijs) [of Hij nl. de Hogere werkelijkheid] ons beiden (leraar en leerling) beschermen / Moge het (Hij) ons beiden voeden / Mogen wij kunnen samenwerken in een mooie inspanning / Moge onze studie krachtig en stralend worden / Mogen wij elke ruzie vermijden / OṀ , vrede, vrede, vrede //

[vertaling Flor Stickens]
OṀ (daarmee richten we ons tot een Hogere Werkelijkheid) / Moge zij ons beide beschermen (leraar en leerling) / Moge zij ons beide vreugde geven en voeden / Moge wij samen spirituele kracht en enthousiasme opwekken / Moge wat wij samen bestudeerd hebben schitteren en moge er geen onenigheid zijn tussen ons / OṀ , vrede, vrede, vrede! (in daad, woord en gedachte) //