Wat is yoga?


   Qu’est-ce que c’est le yoga? What is yoga?  ما هي اليوغا

Al in de jaren zeventig van de vorige eeuw definieerde Wilfried INGELS, een yogapionier in Vlaanderen (België) en trainer van yogaleraren, yoga als volgt: yoga is de persoonlijke toepassing of persoonlijke beoefening van een bepaalde discipline van houdingen, ademhalingsoefeningen en meditatie die een psychosomatisch effect hebben op het individu met als uiteindelijk doel de realisatie van het Zelf (hoe je dat ook opvat).

Yoga leert dat de mens een holistische éénheid is, gevormd uit meerdere dimensies of niveaus. Wij zijn niet enkel een fysiek lichaam. Het menselijk ‘systeem’ is veel complexer dan dat alleen. Wij hebben ook een adem-lichaam dat ons in leven houdt. Wij hebben zintuigen die ons helpen de wereld rondom ons te voelen en te ervaren. Wij hebben een geest of intelligentie die ons toelaat op een bijzondere wijze de dingen te ervaren en te analyseren. Een filosoof en een wetenschapper zullen dezelfde werkelijkheid op een totaal andere manier bekijken. Wij hebben ook allemaal een verschillende persoonlijkheid of een ander karakter, sommigen zijn extravert, anderen introvert.

En wij hebben emoties. Als wij een kind in de armen houden, worden wij onmiddellijk vervuld met een onverklaarbare vreugde. Wanneer wij lang in een verkeersfile opgehouden worden, geraken wij geïrriteerd en gefrustreerd. Sommigen worden zelfs kwaad. Al deze gevoelens maken deel uit van wie wij zijn.

Al deze aspecten van de menselijkheid beïnvloeden elkaar en zijn dus met elkaar verbonden. Zij werken interactief en zijn onderling afhankelijk.

Yogapraktijken kunnen aangewend worden voor uitéénlopende doeleinden zoals

• hulpmiddel (tool) om beter de doelstellingen van ons leven te realiseren, een gelukkig leven in het algemeen, een beter relatieleven, een succesvolle carrière, hogere sportprestaties, enzovoort

• het bevorderen en het verzorgen van de fysieke en mentale gezondheid

• hulp om uitdagende leefomstandigheden en situaties beter te kunnen zien en er mee om te gaan

• een holistisch gezondheidsmodel, zowel preventief als curatief

Dit betekent dat yoga dienst doet als geindividualiseerd gezondheidsmangement. Yoga is geen geneeskunde. Het geeft geen antwoorden op ziektes en komt niet tussenbeide in het medische systeem noch in de medicatie. De yogastudent die problemen ervaart met zijn fysische, mentale, emotionele of psychische gezondheid, wordt aangeraden een dokter te raadplegen. Yoga is complementair aan geneeskunde!

Zie verder het artikel: medical science and yoga

• middel en gids voor spirituele transformatie.

Yoga is een holistische heel-discipline die zich richt tot de noden van de volledige persoon doorheen het voortdurend aanpassen van haar talrijke middelen (tools) aan de unieke en wisselende mogelijkheden en noden van de student.

Yoga is geschikt zowel voor jongere als oudere mensen, zowel voor de verlamde en bedlegerige mensen als voor de beweeglijke en atletische danser. Daarom mag gezegd worden, dat “yoga voor iedereen” is.

Het uiteindelijke doel van alle mogelijke technieken is het ontwikkelen van het bewustzijn van het eigen Zelf: tegenwoordigheid aan het eigen lichaam, de eigen adem en geest (de gedachten). Onwetendheid is oorzaak van ‘lijden’ onder al zijn vormen.

De bronnen van de meeste teksten op deze website zijn te vinden in de volgende werken.

• TKV Desikachar: The heart of yoga – developing a personal practice

• TKV Desikachar with Kausthub Desikachar and Frans Moors: The viniyoga of yoga, applying yoga for healthy living

• Kausthub Desikachar: The Yoga of the Yogi – The legacy of T. Krishnamacharya