Onderwijsgeld


De opleiding loopt over vier jaar: dertien zaterdagen en één zomerstage van vijf dagen per jaar

’s morgens start om 9:00 uur, einde van de dag om 17:30. Een middagpauze van 12:00 tot 13:30.

Het lokaal heeft een keukentje. Je kan een lunchpakket meebrengen of gaan middagmalen in de buurt van het station (Lekker GEC).

Er is betalend parkeren in de buurt.

De vergoeding voor het onderwijs bedraagt 1100 euro per jaar: 800 euro per jaar voor de gewone yogadagen+ 300 euro per zomerstage.

De betalingen gebeuren in schijven van 275 euro op 1 september, 1 januari en 1 april. Op 1 juni gebeurt de betaling van 100 euro als voorschot op de zomerstage, de rest 175 euro op 1 juli. 10% korting voor wie het volledige bedrag voor één jaar (990 euro) in één keer betaalt op 1 september.

Speciale regeling voor de kennismakingsdag: 25 EUR te betalen op de dag zelf.

Wie beslist in te schrijven, stort daarna 250 EUR.

De allereerste betaling geldt als inschrijving. Op de eerste lesdag ontvangt u een volledige cursus van het eerste jaar ‘Beginselen van de yoga- en āsanapraktijk’.

De stortingen gebeuren op het bankrekeningnummer BE79 8900 1488 0033 van Paul Meirsman, Golfweg 7, 9000 Gent.

Maaltijden en logementen zijn niet inbegrepen.

Het volledige onderwijsgeld wordt betaald ongeacht het aantal aan- en afwezigheden. U betaalt de opleiding, niet voor elke dag apart.

Op het einde van de opleiding ontvangt de leerling die aan de vereisten voldaan heeft, een getuigschrift van 500 uren-opleiding tot yogaleerkracht. Een gehomologeerd getuigschrift krijgt hij na vier jaar lidmaatschap van de Nederlandstalige Yogafederatie (www.yogafederatie.be). Het is dus belangrijk om zo spoedig mogelijk lid te worden.