Gedragscode

 • Connector.

  De leerling neemt deel aan elke opleidingsdag en zomerstage

 • Connector.

  De leerling maakt alle huistaken en voert alle opdrachten uit die gevraagd worden

  Hij voldoet aan een afdoend kwaliteitsniveau.

 • Connector.

  De leerling onderschrijft de gedragscode van de Europese Yoga Unie

 • Connector.

  De leerling getuigt van een positieve houding om het onderwijs van TKV Desikachar aan te leren

  Hij levert een adequate inspanning om de opleiding tot een goed einde te brengen en dit ten behoeve van een goede inhoudelijke voortgang van de lessen zowel voor zichzelf, de andere leerlingen als de lesgevers.

 • Connector.

  De leerling gedraagt zich zoals van een goede cursist mag verwacht worden

  Hij onthoudt zich van alles wat de correcte gang van zaken tijdens de lessen belemmert en neemt in de communicatie met andere cursisten en de docent de algemeen geaccepteerde regels van beleefdheid in acht. Dit staat ter beoordeling van de lesgevers.

 • Connector.

  In geval van conflict heeft de trainer het recht om de cursist met onmiddellijke ingang verdere toegang tot de lessen te ontzeggen en de cursist te schorsen

  De voorzitter van de yogafederatie zal bemiddelen. Bij positief advies van dat lid, berust de gemotiveerde beslissing bij de trainer. Uitsluiting is mogelijk. Dit gebeurt bij e-mailbericht of aangetekend schrijven.

 • Connector.

  De leerling betaalt het onderwijsgeld zoals bepaald in het document over het onderwijsgeld

  This is an Feature List Item that is part of an Feature List. Notice the connector between the three graphics to show that they are related.

 • Connector.

  De maaltijden tijdens de yogadagen en de logementen tijdens de zomerstage zijn vrij en, indien gebruikt, niet begrepen in het onderwijsgeld

  This is an Feature List Item that is part of an Feature List. Notice the connector between the three graphics to show that they are related.

 • Connector.

  Deze code is een bescherming van de trainer, de lesgevers en de deelnemers aan de opleiding tegen het mogelijks onredelijke of niet correcte gedrag van een leerling

 • Connector.

  Afwijkingen op deze principes zijn in onderling overleg bespreekbaar indien de argumenten steek houden en aanvaard worden door de trainer

 • Connector.

  Elke deelnemer aangaat akkoord met deze gedragscode