Mijn leraar Frans Moors


 Mon professeur My yoga teacher 

AppleMark

Frans Moors

Frans Moors  beoefent al meer dan veertig jaar yoga en interesseert zich aan alle aspecten van deze benaderingswijze van het leven (technieken, filosofie, pedagogie…).

Op 22 jarige leeftijd (1968) vertrekt hij per motor uit België richting het Oosten. Azië ontdekkend door Turkije, Iran (waar hij zijn oude versleten motor achterlaat) en dan Pakistan, bereikt hij India 3 maanden na de start. Hij blijft er enige tijd en vervolgt dan zijn reis rond de wereld: Japan, Hawaï, Californië… Hij keert één jaar later in België terug.

Na het voltooien van een vorming in België, wordt hij op zijn 32ste voltijds yogaleraar. Van 1980 tot 1987 studeert hij elk jaar gedurende 5 à 6 weken in de Krishnamacharya Yoga Mandiram en daarna met TKV Desikachar, die hem als leerling aanvaardt. Samen met zijn vrouw Simone, blijft hij zich bij zijn leraar in India (Chennai) verder verdiepen in deze levensweg.

De yoga maakt een geïntegreerd deel uit van zijn leven. Hij is erkend door alle grote instanties en verenigingen van yoga.

In 1983 start hij met zijn vrienden het tijdschrift viniyoga op, waarvan hij gedurende 17 jaar de hoofdredacteur zal zijn.

Sinds 1985 vormt hij yogaleraren. Hij geeft meerdere opleidingen tegelijk, en ook nascholingen over diverse aspecten van de yoga: de basisteksten (yogasutra-s, hathayogapradipika…), de lichaamstechnieken (asana) et de ademhalingsdiscipline (pranayama). Met zijn echtgenote Simone geeft hij een speciale opleiding aan yogaleraren toegespitst op het geven van ‘individuele lessen’ en de therapeutische benadering in de yoga.

De relatie met hun leraar heeft hen het belang van meditatie (dhyana) voor de persoonlijke levensweg duidelijk gemaakt. Naar de wens van TKV Desikachar, delen zij ook deze ervaringen met hun leerlingen hier in het Westen.

Zijn studie strekt zich eveneens uit over de Vedische gezangen (recitatie van mantra-s, symbolische formules); kennis, die hij ook hier in het Westen overdraagt.

Zij die hem kennen zullen onophoudelijk getuigen over de samenhang van zijn onderricht.

Hij is medeauteur van het (Engelstalige) boek Viniyoga of Yoga met TKV en Kausthub Desikachar en heeft een vertaling gemaakt van en commentaar op de yogasutra-s van Patanjali.