Doelstellingen


 • Connector.

  Overdracht van de yoga volgens het onderwijs van TKV Desikachar

  Het onderwijs wordt niet vermengd met technieken uit andere bronnen zoals de bio-energetica.

 • Connector.

  Conformiteit met de visie en de doelstellingen van de Yogafederatie van de Nederlandstaligen in België

 • Connector.

  Tolerantie t.a.v. ander yogaonderwijs d.w.z. onderwijs dat steunt op en verder bouwt op een Indische traditie.

  Alle tradities zijn evenwaardig.

 • Connector.

  Opleiding van bekwame yogaleerkrachten, die les kunnen geven volgens de onderwezen methode en die zelfstandig lessen kunnen ontwerpen

 • Connector.

  Hulp aan de leerlingen bij het oriënteren en omkaderen van hun eigen intellectuele zoektocht op het yogapad

  Het onderwijs is een hulp voor de leerling om zelf na te denken over yoga en zijn eigen creativiteit te ontwikkelen.

 • Connector.

  Respect voor de integriteit, privacy en eigenheid van de lesgevers en elke leerling

 • Connector.

  Objectief onderwijs en werkelijkheidsgetrouwe informatie

  Objectiviteit, pluraliteit, creativiteit, duurzaamheid, openheid en verdraagzaamheid vormen grondslagen van de opleiding.

 • Connector.

  Yoga is er voor iedereen, geen schools onderwijs of examen

  Het onderwijs is toegankelijk voor iedereen. De leerling hoeft geen intellectueel of studiekop te zijn. Toch vergt de opleiding een ernstige inspanning van de leerlingen.