Disciplines


Les disciplines de yoga the tools of yoga

Aangezien yoga leert dat alle dimensies van het mens-zijn – het fysieke lichaam, de ademhaling, de geest, de persoonlijkheid en de emoties – diep met elkaar verbonden zijn, biedt yoga een brede waaier van disciplines aan.

De voornaamste disciplines zijn de lichaamsbewegingen en houdingen (āsana), de ademhalings- (prāṇāyāma) en de concentratieoefeningen (dhyāna).

 • Connector.

  De lichaamsbewegingen en houdingen (āsana)

  āsana is één van de populairste disciplines van de hedendaagse yoga. >> Lees verder

 • Connector.

  Ademhalingsoefeningen (prāṇāyāma)

  Prāṇāyāma is één van de krachtigste disciplines van de yoga. >> Lees verder

 • Connector.

  Meditatietechnieken waarvan de essentie 'concentratie' is (dhyāna).

  Meditatie is DE belangrijkste discipline in de yoga. >> Lees verder1. De lichaamsbewegingen en houdingen (āsana)

āsana is één van de populairste disciplines van de hedendaagse yoga. āsana-s behelzen zorgvuldige ordeningen van de verschillende lichaamsdelen. āsana is dus in de eerste plaats een praktijk van het fysieke lichaam.

āsana-oefeningen kunnen dymamisch en statisch uitgevoerd worden en elke houding heeft zijn nuttige uitwerkingen.

Geen yoga-āsana zonder een bewuste en zorgvuldige uitgevoerde ademhaling, die de student brengt tot de beleving van alle uitwerkingen van de houding. Hoewel in de eerste plaats een fysieke praktijk, beïnvloedt āsana meer dan het fysieke lichaam.

2. Ademhalingsoefeningen (prāṇāyāma)

In normale omstandigheden zijn we niet bewust bezig met onze ademhaling. We ademen voortdurend maar we doen niet voortdurend prāṇāyāma. prāṇāyāma is de oefenpraktijk waarbij bewust wordt omgegaan met de verschillende componenten van de ademhaling – inademen, uitademen en het stoppen met ademen – gedurende een bepaalde duur zodanig dat de ademhaling lang en fijn is.

Wij kunnen, bijvoorbeeld, twee maal langer uitademen dan inademen, of wij kunnen even lang in- als uitademen en na de uitademing de adem even stoppen.

prāṇāyāma is één van de krachtigste disciplines van de yoga.

3. Ten slotte zijn er de meditatietechnieken, waarvan de essentie ‘concentratie’ is (dhyāna).

Meditatie is DE belangrijkste discipline in de yoga. Een korte definitie van meditatie zou kunnen zijn: een intensief proces van aandacht in dezelfde richting of op hetzelfde object zodat een dieper niveau van beleving bereikt wordt. Meditatie gebeurt niet automatisch . āsana en prāṇāyāma zijn goede voorbereidingen op meditatie.

Bewust de adem volgen is een vorm van meditatie waarin de beoefenaar tracht volledig één te worden met de adembeweging.

De stilte in de oefenruimte en de momenten waarop de yogi bewegingloos blijft zitten, zijn voor vele yogabeoefenaars al radicale ervaringen. De yogapraktijk is essentieel een praktijk van zelfonderzoek. Ze helpt ons bepaalde ‘dingen’ over onszelf te ontdekken.

De opleiding gaat ook over symbolische houdingen (nyāsa-s), werken met stemgeluiden (mantra-s) en gespecialiseerde oefeningen van zelfonderzoek. Collega-leerkrachten onderwijzen en begeleiden ze. Ikzelf doe dat niet. Ik wil dat mijn lessen toegankelijk zijn voor iedereen. Yoga is een universele en objectieve discipline die heel veel mensen kan helpen – waarbij zijn sociale, intellectuele of culturele achtergrond geen belang heeft of rol speelt. In het Westen is zulke benadering belangrijk. Tegen mijn manier van yoga beoefenen kunnen geen intellectuele bezwaren gemaakt worden behoudens uit onwetendheid of door vooroordelen. Het omgekeerde is waar. Intellectuelen en beleidsmensen in de gezondheid- en welzijnssector zouden beter via ‘ervaring’ de enorme waarde van yoga leren kennen.

Ook zakenmensen zouden kunnen genieten van heel wat voordelen van de yoga. Yoga kan bijdragen tot de motivatie en de gezondheid van bedrijfsleiders, bedienden en arbeiders. Zij zouden meer genieten van hun job en minder afwezig zijn wegens ziekte.

Dat ik een vipassanā-yogi ben, is de belangrijkste verklaring voor mijn benaderingswijze. Yoga is voor mij de manier waarop ik probeer mijn eigen realiteit en deze van de omgeving en de wereld zoals ze zijn (“the reality as it is”) te ontdekken en te aanvaarden. In de vipassanā- of inzichtsmethode, worden technieken van suggestie vermeden. Men probeert objectief te observeren en zonder de realiteit van het moment te interpreteren. Yoga is een bewuste ervaring, geen intellectuele activiteit.

Zoals gezegd, het doel van alle yogatechnieken is het ontwikkelen van het bewustzijn van het eigen Zelf (hoe je dat ook opvat): tegenwoordigheid aan het eigen lichaam, de eigen adem en de gevoelens, emoties en gedachten.

Voor een uitstekende en authentieke vipassanā meditatie organisatie zie: www.dhamma.org