Onderwijsgeld


De vergoeding voor het onderwijs bedraagt 1400 euro per jaar: 1050 euro voor de gewone yogadagen per jaar + 350 euro per zomerstage.

De betalingen gebeuren in schijven van 350 euro op 1 september, 1 januari en 1 april. Op 1 juni gebeurt de betaling van 100 euro als voorschot op de zomerstage, de rest 250 euro op 1 juli. 10% korting voor wie het volledige bedrag voor één jaar in één keer betaalt op 1 september.

De allereerste betaling geldt als inschrijving. Op de eerste lesdag ontvangt u een volledige cursus van het eerste jaar ‘Beginselen van de yoga- en āsanapraktijk.’

De stortingen gebeuren op het bankrekeningnummer BE79 8900 1488 0033 van Paul Meirsman, Golfweg 7, 9000 Gent.

Maaltijden en logementen zijn niet inbegrepen.

Gedane stortingen worden terugbetaald in geval van absolute overmacht in hoofde van de leerling.

De leerlingen die een attest van opleiding en een Europees door de yogafederatie gehomologeerd getuigschrift van yogaleerkracht willen bekomen, dienen de volledige prijs te betalen ongeacht het aantal aan- en afwezigheden.

Op het einde van de opleiding ontvangt de leerling die aan de vereisten voldaan heeft, een getuigschrift van 500 uren-opleiding tot yogaleerkracht. Het gehomologeerd getuigschrift krijgt hij na vier jaar lidmaatschap van de Nederlandstalige Yogafederatie (www.yogafederatie.be). Het is dus belangrijk om zo spoedig mogelijk lid te worden.