Nieuwe opleiding


Start 15 september 2018 met een kennismakingsdag. Vergoeding: 50 EUR, vooraf te storten op de bankrekening.

Vierjarige 504-urenopleiding op basis van

  • Vijftien zaterdagen per jaar te Gent in een mooie zaal nabij het Sint-Pietersstation

 Al vastsgelegde data: 15 september, 6 en 13 oktober, 3 en 10 november en 1 en 15 december 2018

De kennismakingsdag staat open voor iedereen.

Zes contacturen per dag, rust- en eetpauzes niet inbegrepen; tussen 9:00 en 18:00 afhankelijk van de uurroosters der treinen.

  • + een zesdaagse stage per jaar (in juli) ofwel in hetzelfde zaaltje ofwel in een vormingscentrum ergens te lande met (vrije) mogelijkheid tot logement. Die keuze moet nog worden gemaakt.

Laat me uw interesse kennen op paul.yogasya@skynet.be

De opleiding start alleen als er voldoende inschrijvingen zijn.